MARK je prototypem plně robotického dalekohledu. Vychází z myšlenky, že za současného stavu astronomické vědy a zároveň úrovně pozorovacích podmínek v centru metropole, vede jedna z mála cest k využití středně velkého dalekohledu přes pořizování značného množství pozorovatelsky málo zajímavých dat a jejich strojové zpracování. MARK je přístroj, který je schopen pracovat zcela samostatně bez lidského zásahu na zadaném pozorovacím programu počínaje vyhodnocováním pozorovacích podmínek (počasí) a konče zpracováním a odesláním pořízených snímků. Jádro dalekohledu tvoří zrcadlový dalekohled Schmidt-Cassegrain o průměru 16" (40.6cm) a vysoce citlivá CCD kamera.

Co je MARK?

K čemu je MARK dobrý?

             ... a mě, návštěvníkovi hvězdárny?


Účelem následujících podrobných stránek je seznámit s chodem celého systému. Podrobná schemata stejně jako zdrojové kódy obslužného softwaru nejsou sice k dispozici k volnému stažení, ale je možné je na požádání poskytnout pro práci na projektech podobného typu případně k výukovým účelům. Veškeré dotazy rádi zodpovíme na adrese m.i.x/zavináč\observatory.cz

Technika - celkové schema

Dalekohled, kamera, kopule

Čidla pozorovacích podmínek

White box

MARK WARE - software robotického dalekohledu

MCM (MARK Condition Monitor)

Aktuální data MCM

MCP (MARK Control Panel)

Run-level

MARK sekvence

MFE (MARK front end)

Dlouhodobé plánování pozorování

Automatické plánování pozorovací noci

Datové služby

Furry function

modul apaDSS

Ročníkové/semestrální/diplomové práce - nabídka


Různé:

MARK-ův slovníček

Prezentace projektu MARK (myšlenka, technika, principy, funkce) [PowerPoint PPS] [Obrázky JPG]


Publikace:


Robotický dalekohled MARK nese jméno demonstrátora a skejťáka Marka Studeného. Krutý osud zavinil, že tento "dobrý týpek" mezi nás bohužel nikdy více nepřijde. S odkazem na něj se také řídící počítače robotického dalekohledu jmenují po třech zásadních skateboardových tricích Grab, Grind a Transfer.