MFE (MARK front end) není jeden program ale komplexní webová aplikace využívající technologíí PHP5 a MySQL běžící na HTTP serveru Apache 2 na platformě MS Windows XP. Má za úkol vytvořit rozhraní mezi světe pozorovatele zadávajícího objekty k pozorování a výkonnými složkami systému - především programem MCP. To vše pomocí internetového prohlížeče, odkudkoli na světě, non-stop.

Hlavními úkoly MFE jsou:

Zadávání pozorování - organizace pozorovacích programů. Zadávání seznamů objektů k pozorování, definice parametrů pro snímky.
Plánování pozorování na úrovni uživatele Dlouhodobé plánování pozorování.
Plánování na úrovni systému - Plánování konkrétního pozorování v rámci automatického režimu. Algoritmus stanovení vhodné doby pozorování v rámci noci nebo přiděleného pozorovacího intervalu. Dynamické řazení objektů do pozorovací fronty.
Datové služby - Poskytnutí podpory pro plánování pozorování. Implementace hledání v katalozích a přehledových mapách oblohy. Archivace, organizace a zpracování nasnímaných dat.


stručný přehled aktuálního stavu robotického teleskopuhlavní stránka | Co je MARK? | Proč? | Hardware | Software | Práce a projekty