***
Štefánikova hvězdárna
observatory.cz > Novinky z astronomie > Astronomická školička pro děti 1. - 3. třídy ZŠ

Astronomická školička pro děti 1. - 3. třídy ZŠ

Akce na hvězdárně 31.8.2016 Jakub Rozehnal

Štefánikova hvězdárna otevírá od října Astronomickou školičku, určenou dětem 1. - 3. tříd ZŠ. Děti se hravou formou dovědí, z čeho se skládá náš vesmír, že některé hvězdy mají pohádkové názvy jako třeba červený obr nebo bílý trpaslík, že Mléčná dráha sice není úplně z mléka, ale zato černá díra, ta je opravdu černočerná.

 

Kroužek se bude konat počínaje 19. zářím 2016 každé druhé pondělí od 16:30 do 17:30 na Štefánikově hvězdárně. Lekce jsou vedeny formou her, při kterých si děti osvojí nejen základy hvězdářství, ale také obecná přírodovědná fakta, aby si mohly uvědomit souvislosti mezi přírodními principy na Zemi i ve vesmíru. Přihlášky je možno vyplnit na první lekci.

Přihlášky je možno vyplnit na prvních lekcích, první lekce je zdarma. Kurzovné činí 700 Kč na školní rok. Po dobu konání kurzu mohou rodiče dětí vyčkat v prostorách hvězdárny.

 

Kroužek vedou a bližší informace vám podají:

Jindřiška Majorová, specialistka na práci s mládeží, Mgr. Jakub Rozehnal, vedoucí hvězdárny

skolicka@observatory.cz, tel.: 257 320 540

Akce na hvězdárně 31.8.2016 Jakub Rozehnal