***
Štefánikova hvězdárna
observatory.cz > Novinky z astronomie > Astronomický kurz

Astronomický kurz

Akce na hvězdárně 31.8.2018 Jakub Rozehnal

Astronomický kurz je určen všem zájemcům o astronomii a přírodní vědy. Kurz je dvouletý, první ročník probíhá v Planetáriu Praha (středy 17:30 - 18:45), druhý ročník se koná na Štefánikově hvězdárně (pondělí 18:00 - 19:30).  Kurz je vhodný pro zájemce od 15. let. Kurzovné na školní rok 2018/2019 činí 1900 Kč za celý první ročník a 1000 Kč/semestr za druhý ročník, v ceně jsou studijní materiály a přístup k informacím na neveřejné části webu observatory.cz. Kurz probíhá v období říjen 2018 - červen 2019. První lekce proběhne ve středu 3. října od 17:30 v Planetáriu Praha. Na první lekci doporučujeme přijít s 15 - 20 minutovým předstihem.

Vybraní úspěšní absolventi kurzu mají možnost práce v Astronomickém klubu Štefánikovy hvězdárny, v jehož rámci mohou vykonávat odbornou či popularizační činnost a samostatně pracovat s dalekohledy hvězdárny (v rámci zde vykonávaných odborných aktivit).

Cíl kurzu:

Astronomický kurz poskytne absolventu ucelený přehled o základech moderní astronomie, spojený se znalostí noční oblohy a se základy práce s astronomickými přístroji.

Délka kurzu, časy a místa konání:

Základní astronomický kurz je koncipován jako čtyřsemestrální. Každý semestr obsahuje cca 13 dvouhodinových (2 x 40 minut) lekcí. Oba ročníky budou probíhat od října do června, první ročník bude probíhat zejména v Planetáriu Praha, druhý ročník zejména na Štefánikově hvězdárně.

1. ročník - středa 17:30 – 18:45 v Planetáriu Praha

2. ročník - pondělí 18:00 – 19:30 na Štefánikově hvězdárně

Atestace a ověřování znalostí:

Každý semestr bude zakončen písemným testem znalostí, získaných v uplynulém období, závěrečné zkoušky ve čtvrtém semestru mají i praktickou část. Postup mezi jednotlivými semestry v rámci ročníku je podmíněn pouze zájmem posluchače a nezáleží na hodnocení závěrečných testů, jejich úspěšné absolvování je však podmínkou pro postup do druhého ročníku. Posluchači, kteří prokáží v závěrečných testech požadovanou úroveň znalostí, obdrží na konci každého ročníku certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

Možnosti absolventa:

Certifikáty o úspěšně zvládnutých závěrečných zkouškách jsou základním předpokladem pro přijetí do Astronomického klubu ŠH, v jehož rámci je možno vykonávat pozorovatelskou či jinou činnost v rámci odborných sekcí, případně provádět návštěvníky HaP (po absolvování demonstrátorského minima).

V současné době je výstupní certifikát ze základního astronomického kurzu uznáván mimo HaP i Hvězdárnou a planetáriem M. Koperníka v Brně, kde je také jedním z předpokladů pro výkon funkce demonstrátora.

Jak se přihlásit?

Předběžnou přihlášku můžete vyplnit zde. Po registraci vám bude zaslán e-mail se stručným shrnutím zde uvedených údajů. Poté, co zaplatíte kurzovné (v pokladně Planetária), je třeba přihlášku doplnit o číslo kuponu a fotografii k vyhotovení průkazky - toto doplnění registrace (a tím potvrzení přihlášky) provedete zde. Prodej abonentek byl již zahájen.

Obsah kurzu:

První ročník je věnován zejména fenomenologickému popisu objektů ve vesmíru a představení základních principů, které se uplatňují při jeho vývoji. Fyzikální (v případě planet geofyzikální) podstata věci je v hlubším pojetí představena ve třetím semestru. Součástí prvního ročníku je také základní orientace na obloze, kde lze k výuce s výhodou použít planetária. Čtvrtý semestr je zaměřen na praktickou stránku pozorování a pořizování astronomických záznamů. Součástí obou kurzů jsou i řešení praktických úloh u dalekohledů nebo na simulátorech. Podrobnější obsah uvádějí následující sylaby obou ročníků.

Sylabus I. ročníku AK pro školní rok 2018/2019

Vesmír kolem nás

Poznávání vesmíru. Druhy objektů ve vesmíru, svítící a temná hmota. Struktura vesmíru na malých a velkých škálách. Noční obloha – základy orientace.

Sluneční soustava

Planety - stavba, fyzikální podmínky, zajímavosti, cíle výzkumu. Malá tělesa sluneční soustavy – planetky, komety, meteoroidy, meziplanetární hmota. Družicový výzkum sluneční soustavy.

Vesmírné zákony

Gravitační interakce, Newtonovy a Keplerovy zákony, význam gravitace jako síly formující vesmír v makroskopickém měřítku. Princip speciální a obecné teorie relativity. Elektromagnetická síla, elektromagnetické záření, obraz vesmíru na různých vlnových délkách, plazma. Kontrasty makrosvěta a mikrosvěta. Elementární částice, jaderné interakce a reakce. Sjednocení interakcí.

Fenomenologie hvězdného vesmíru

Stavba hvězd, vznik a vývoj hvězd, HR diagram. Difuzní a planetární mlhoviny. Závěrečná stádia hvězdného vývoje – bílý trpaslík, neutronová hvězda, černá díra. Hvězdné soustavy – vícenásobné hvězdy, hvězdokupy, galaxie.

Kosmologie

Velký třesk, vznik nukleonů, vznik prvních atomových jader. Inflační fáze. Oddělení záření od hmoty. Reliktní záření. Vznik prvních hvězd. Rozpínání vesmíru – možné varianty, pozorovaná skutečnost. Faktory ovlivňující expanzi. Budoucnost vesmíru.

Orientace na obloze

Základy sférické astronomie - časomíra, souřadnicové systémy a převody mezi nimi. Orientace na obloze – jarní letní, podzimní, zimní a obtočnová souhvězdí. Pohledy na jižní oblohu. Úkazy na obloze – halové jevy. UFO.

 

II. ročník je zaměřen na prohloubení získaných znalostí a praktickou práci s dalekohledy.

Akce na hvězdárně 31.8.2018 Jakub Rozehnal