***
Štefánikova hvězdárna
observatory.cz > Novinky z astronomie > Noc vědců 2016 - 30.9.2016

Noc vědců 2016 - 30.9.2016

Akce na hvězdárně 27.9.2016 Jakub Rozehnal

Program Štefánikovy hvězdárny u příležitosti Noci Vědců 2016 (30. 9. 2016)

Štefánikova hvězdárna si pro vás již po jedenácté připravila u příležitosti Noci vědců rozšířený program. Hvězdárna bude 30.9. otevřena od 18:00 do 0:00. Na akci bude vybíráno snížené vstupné (30 Kč na osobu).


Show s tekutým dusíkem

18:00 – 19:30, kinosál, I. patro

Vstup na místenku (v pokladně).

 

Hvězdy na hvězdárně - diskuse s významnými osobnostmi české astronomie a fyziky.

20:00 – 21:30, kinosál, I. patro

Účast přislíbili (v abecedním pořadí):

Prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc., ředitel Astronomického ústavu AV ČR (AÚ AV ČR)

Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., prezident Aldebaran Group for Astrophysics (ČVUT FEL a Štefánikova hvězdárna)

Doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc., ředitel Ústavu teoretické fyziky UK (MFF UK)

Doc. RNDr. Marek Wolf, CSc., zástupce ředitele Astronomického ústavu UK (MFF UK)

Vstup na místenku (v pokladně).

 

Každých 30 minut (od 21:30), přednáškový sál, I. patro

Projekce pořadů z původní produkce hvězdárny. Vstup na místenku (v pokladně).


Po celou dobu provozu chodba I. patro, kopule

Exkurze do kopulí a pozorování dalekohledy (za vhodných podmínek).

Mlžná komora, kde spatříte stopy volných elementárních částic.

Mobilní pracoviště s ukázkami odborné práce – měření zákrytů hvězd Měsícem.

 

„Astronomie pro malé, menší a nejmenší” - povídání o vesmíru, přizpůsobeno věku dětí

18:00 a 20:00, dolní sál

„Souhvězdí a jejich příběhy“ a “Zrození světla” - orientace na obloze a laserová show

22:00 před hvězdárnou (park před vchodem)


Akce na hvězdárně 27.9.2016 Jakub Rozehnal