***
Štefánikova hvězdárna
observatory.cz > Registrace e-mailu

Odběr novinek

Na této stránce se můžete přihlásit k odběru novinek (článků a krátkých sdělení) e-mailem. Vážíme si toho, že máte o dění na stránkách observatory.cz zájem a Vaše důvěra svěřit nám e-mailovou adresu nás zavazuje nakládat s ní obezřetně a maximálně korektně. Adresa v žádném případě nebude použita k zasílání jiných materiálů, než těch o které požádáte při registraci a nebude poskytnuta třetí osobě. Ze zasílací služby je možné se kdykoli s okamžitou platností odhlásit.

E-mailová adresa:
články "Novinky z astronomie"
krátké zprávy dění na hvězdárně (WebLog)
Formát článku:
Nechcete-li již dále zprávy dostávat, zadejte svou e-mailovou adresu a nechte obě položky (zprávy, články) nezaškrtnuté. Po odeslání systém adresu vyřadí.
Služba je poskytována bez záruky a její bezchybná funkce není právně vymahatelná.