***
observatory.cz
Štefánikova hvězdárna online
pro
Dnes zavřeno
Počasí: Právě pozorujeme:
počasí
 
pozorování
program pro školy a objednané výpravy

Pořady na hvězdárně

Prahou astronomickou

Praha - jedno z nejkrásnějších světových měst ležící v samém srdci Evropy, pokladnice nesčetných historických a kulturních památek obrážejících jeho dlouhou a často pohnutou minulost. V průběhu staletí byla Praha vždy centrem národní vzdělanosti a kultury, v některých obdobích dokonce světovým střediskem vědeckého bádání. Neobyčejně významnou úlohu sehrálo dnešní hlavní město České republiky i v dějinách poznávání vesmíru. S astronomickými záznamy se setkáváme již v nejstarších českých kronikách a lze bez nadsázky říci, že astronomické znalosti byly u nás již v dávné minulosti nedílnou součástí každého vyššího vzdělání. Ilustrace vyšehradského kodexu z roku 1085 ukazuje kromě náboženských motivů i středověkou představu o stavbě vesmíru...

 

Procházka po památkách souvisejících s tisíciletou historií astronomie v Praze. Zvláštní pozornost je věnována zlaté době rudolfínské astronomie, kdy v Praze působili Tycho Brahe a Johannes Kepler, z jejichž spolupráce vzešly základy nové astronomie. Bohatý výčet astronomických památek, mj. např. pražský orloj a Klementinum je zasazen vždy do konkrétních historických souvislostí.

pro dospělé délka 30 min
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy
Praha Zřizovatel hl.m.Praha
Statut Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy
Veřejné zakázky

Kudyznudy