***
observatory.cz
Štefánikova hvězdárna online
pro
Dnes zavřeno
Počasí: Právě pozorujeme:
počasí
 
pozorování
program pro školy a objednané výpravy

Pořady na hvězdárně

Do blízkého a vzdáleného vesmíru

Vesmír - prosté slovo, a přece vyvolá v mysli člověka ty nejfantastičtější představy. Vesmír - svět, nekonečný svět, jehož nepatrnou částí jsme i my, zde v tomto sále. Před 15ti miliardami let, v době kdy neexistoval ani čas ani prostor, započal vesmír svou existenci. Vznikl z nepředstavitelně husté a žhavé hmoty, tak husté a žhavé, za podmínek, které se zcela vymykají lidské představivosti. Otisk dávného počátku vesmíru nacházíme dodnes v miliardách fotonů, které přicházejí do našich přístrojů ze všech stran. Prastaré fotony reliktového záření, stářím vychladlé a změněné na radiový šum, potvrzují naše znalosti o počátku vesmíru. Znalosti zatím kusé, ale s pokračujícím časem stále více kamínků zapadá do mozaiky lidských vědomostí a vesmír se stává vesmírem poznatelným a známějším. S rozvojem poznání kosmu si člověk stále více uvědomuje své postavení v obrovském vesmíru, naprostou nepatrnost nejen svoji, ale i Země, Sluneční soustavy a celé naší Galaxie...

 

Přehledový pořad shrnuje soudobé poznatky o sluneční soustavě a seznámí studenty s hvězdami, hvězdokupami i mlhovinami, jež se nacházejí v naší Galaxii. Zavede je i do miliardy světelných let vzdáleného vesmíru a dozví se o jeho vzniku.

pro dospělé a mládež, 9. tř. ZŠ a 1.-4. roč. SŠ délka 30 min
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy
Praha Zřizovatel hl.m.Praha
Statut Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy
Veřejné zakázky

Kudyznudy