***
observatory.cz
Štefánikova hvězdárna online
pro
Dnes zavřeno
Počasí: Právě pozorujeme:
počasí
 
pozorování
(nepozoruje se)

Výukové přednášky


OD STONEHENGE K VESMÍRNÉMU TELESKOPU

Současný pohled na vesmír je výsledkem jeho několikatisíciletého vývoje. Přednáška vytyčuje milníky astronomie a ukazuje jejich souvislosti.

 

GRAVITACE

Proč je gravitace základní silou, která dává vesmíru jeho pozorovanou podobu? Jaké jsou zákonitosti a důsledky jejího působení? A jaké další síly ve vesmíru působí?

 

TEORIE RELATIVITY

Přednáška ukazuje, že speciální a obecná teorie relativity jsou přirozeným důsledkem “rozumných” předpokladů a shrnuje jejich základní principy a důsledky.

 

VZNIK A BUDOUCNOST VESMÍRU

Jak vesmír vzniknul a proč se rozpíná? Co je to temná hmota a energie? Jaká je budou-cnost vesmíru a jak získáváme informace, které nám dávají odpovědi na tyto otázky?

 

ENERGIE A EKOLOGIE

Co je to vlastně energie a k čemu ji potřebujeme? Jak je energie získávána a jaký je vliv její výroby na životní prostředí? Existují k současným variantám přijatelné alternativy?

Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy
Praha Zřizovatel hl.m.Praha
Statut Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy
Veřejné zakázky