***
observatory.cz
Štefánikova hvězdárna online
pro
Dnes otevřeno:
11:00-19:00 / 21:00-23:00 (momentálně zavřeno)
Dnešní program:
14:30 Povídání o Měsíčku
16:00 Prague astronomical -...
Počasí: Právě pozorujeme:
počasí
 
pozorování
program pro školy a objednané výpravy

Vzdělávací programy

Astronomická školička (Astronomický kroužek pro nejmenší)

Štefánikova hvězdárna otevírá od října Astronomickou školičku, určenou dětem 1. - 3. tříd ZŠ. Děti se hravou formou dovědí, z čeho se skládá náš vesmír, že některé hvězdy mají pohádkové názvy jako třeba červený obr nebo bílý trpaslík, že Mléčná dráha sice není úplně z mléka, ale zato černá díra, ta je opravdu černočerná.

Kroužek se bude konat počínaje 5. říjnem 2015 každé druhé pondělí od 16:30 do 17:30 na Štefánikově hvězdárně. Lekce jsou vedeny formou her, při kterých si děti osvojí nejen základy hvězdářství, ale také obecná přírodovědná fakta, aby si mohly uvědomit souvislosti mezi přírodními principy na Zemi i ve vesmíru.

Přihlášky je možno vyplnit na prvních lekcích, první lekce je zdarma. Kurzovné činí 700 Kč na školní rok. Po dobu konání kurzu mohou rodiče dětí vyčkat v prostorách hvězdárny.

 

Kroužek vedou a bližší informace vám podají:

Jindřiška Majorová, specialistka na práci s mládeží, Mgr. Jakub Rozehnal, vedoucí hvězdárny

skolicka@observatory.cz, tel.: 257 320 540

 

Akademie vesmírných cestovatelů (Astronomický kroužek)

Jak vypadá nitro našeho Slunce? Co je za hranicemi sluneční soustavy? Co je to galaxie?
A co černá díra ... ? Zajímají tě podobné otázky?

Štefánikova hvězdárna v Praze pořádá astronomický kroužek pro zvídavé žáky 6. - 8. tříd. V průběhu devadesátiminutových lekcí, které se konají vždy jednou týdně v odpoledních hodinách, děti zábavnou formou v rolích vesmírných cestovatelů:

Zájemci o astronomii v uvedeném věku, kteří by chtěli kroužek navštěvovat, získají bližší informace na telefonním čísle 257 320 540, kde také přijímáme přihlášky dětí do kroužku.

Prázdniny pod hvězdami - tábor pořádaného pro účastníky astronomického kroužku na hvězdárně v Rokycanech.

Ročník 2004Ročník 2006
PPH2004 PPH2006

 

 

Astronomický kurs

Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy pořádá každoročně dvouletý astronomický kurs, který je určen všem zájemcům o astronomii. Účastníci by měli mít ukončené základní vzdělání, neboť k absolvování kursu jsou nutné základy středoškolské matematiky a fyziky.

První ročník probíhá v Planetáriu Praha a pokračuje druhým ročníkem na Štefánikově hvězdárně. V jednotlivých lekcích získají účastníci přehled o současné astronomii a kosmonautice. Lekce jsou podle probíraného tématu doplňovány filmy, animacemi, nechybí ani bohatý obrazový materiál, který umožňuje lepší pochopení příslušné problematiky. První ročník je více teoretický, využívá však možností projekčního planetária. Druhý ročník je naopak zaměřen především na praxi. Po každé lekci následují praktická cvičení v kopulích hvězdárny, jež jsou zaměřena na ovládání dalekohledů a pozorování noční oblohy. Úspěšní absolventi druhého ročníku mají po složení zkoušek možnost pracovat samostatně s přístroji hvězdárny či se stát průvodci návštěvníků na Štefánikově hvězdárně.

Vybraní účastníci kursu se mohou zúčastnit letního soustředění, jehož hlavním cílem je pozorování noční oblohy. Soustředění se koná mimo Prahu, takže znečištěné ovzduší a přesvětlená obloha tolik neruší pozorování.

Studijní materiály pro astronomický kurs:

(vstup pouze pro účastníky)

Přihlášení do kurzu

 

Materiály

Novinky z astronomie

Ve spolupráci se serverem aldebaran.cz přinášíme novinky a překlady článků z astronomie a fyziky. Servis můžete sledovat na našich stránkách či odběrem RSS kanálu.

 

Často kladené otázky

Shrnují odpovědi na opakující se dotazy, které na hvězdárnu přicházejí telefonicky či e-mailem.

 

Malá encyklopedie astronomie

Encyklopedie astronomie nabízí stručné seznámení se základními objekty vesmíru počínaje Sluneční soustavou, hvězdami a objekty temného nebe. Obsahuje též průvodce po noční obloze a katalog souhvězdí.

V sekci obloha dnes můžete pomocí interaktivních apletů zjistit polohu Slunce, Měsíce a planet či hvězdný čas v současnosti či pro zvolené datum. Situaci na noční obloze zobrazuje pohyblivá mapa souhvězdí.

 

Vybrané lekce z astronomie

Ve vybraných lekcí z astronomie můžete formou samostudia poznat svět planet, Slunce nebo se seznámit s astronomickými mapami. Lekce jsou doplněny testem znalostí z dané kapitoly a odkazy na další zdroje informací.

Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy
Praha Zřizovatel hl.m.Praha
Statut Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy
Veřejné zakázky