***
Štefánikova hvězdárna
observatory.cz > Encykplopedie > Hvězdokupy

Hvězdokupy

Protože se hvězdy rodí ve skupinách, můžeme najít v naší Galaxii početnější shluky hvězd zvané hvězdokupy.

Hvězdokupa je tedy skupina hvězd vázaných k sobě vzájemným gravitačním působením. Hvězdy ve hvězdokupě vznikly současně ze stejného oblaku plynu a prachu, a tudíž mají podobné chemické složení a věk.

Rozeznáváme dva typy hvězdokup:
otevřené a kulové. Kulové hvězdokupy jsou kulovitého tvaru a obsahují velké množství starých hvězd. Otevřené hvězdokupy obsahují mladé hvězdy, jsou nepravidelné a méně početné.


otevřená hvězdokupa

kulová hvězdokupa
Nejkrásnější hvězdokupy:
Otevřená hvězdokupa M 45 (Plejády)
Dvojitá otevřená hvězdokupa chí a h
Otevřená hvězdokupa M 67
Kulová hvězdokupa M 13
Kulová hvězdokupa M 15
  Otevřené hvězdokupyKulové hvězdokupy
Tvar nepravidelný kulový
Počet hvězdněkolik desítek až tisíce desetitisíce až milion
Průměr 4 - 50 sv.r. 20 - 400 sv.r.
Stáří max. stovky milionů let 10 - 13 miliard let
Stabilita hvězdokup nestabilní stabilní
Místo výskytu v Galaxii galaktická rovina galaktické halo
Počet známých objektů asi 1 200 asi 200
Předpokládaný počet v Galaxii 15 000 200 až 2 000