***
Štefánikova hvězdárna
observatory.cz > Encykplopedie > Mlhoviny

Reflexní a emisní mlhoviny

Emisní a reflexní mlhoviny září díky hvězdám, které se nacházejí v jejich blízkosti.

Je-li mlhovina ohřívána převážně horkými mladými hvězdami, dochází k ionizaci plynné části mlhoviny, a mlhovina pak září vlastním světlem. Takové mlhoviny nazýváme emisní a na fotografiích mají červenou barvu.

Nejsou-li ozařující hvězdy dost žhavé, mlhovina září pouze světlem odraženým na prachových částicích. Takovou mlhovinu nazýváme reflexní. Na fotografiích ji poznáme podle modré barvy.


Mlhovina Laguna v souhvězdí Střelce má označení M 8. Od Země je vzdálená 5 000 světelných let a obsahuje zárodky nových hvězd.

Reflexní mlhovina kolem jasných
hvězd ve hvězdokupě
Plejády v souhvězdí Býka.

Velká mlhovina v Orionu,
označovaná jako M42 obsahuje
plynnou i prachovou složku