***
Štefánikova hvězdárna
observatory.cz > Encykplopedie > Sluneční soustava

Sluneční soustava

 
Sluneční soustava je komplexní systém, který v sobě nezahrnuje pouze Slunce a planety, ale počítáme do něj také měsíce planet, planetky, komety, meteoroidy a všechen prostor kolem nich. Vznikla před približně 4,6 miliardami let z obrovské prachoplynné mlhoviny. 99,85% její hmotnosti je soustředěno ve Slunci. Planetární soustava sahá do vzdálenosti 50-ti AU (astronomických jednotek), tedy padesátkrát dále, než je průměrná vzdálenost Země od Slunce. Určit hranici celé sluneční soustavy ale není tak jednoduché. Jako její vnější poloměr můžeme brát vzdálenost zhruba 120000 AU - tedy přibližně dvou světelných let, kde končí oblast Oortova oblaku, zásobárny kometárních jader.

 
Slunce
(životodárná hvězda)
Planety
(velké, plynné x malé, Zemi podobné)
Měsíc
(nejbližší souputník planety Země)
Planetky
(nepravidelná tělesa ve sluneční soustavě)
Komety
(vlasatice)
Meteory
(o "padajících hvězdách" a tak vůbec)