***
Štefánikova hvězdárna
observatory.cz > Encykplopedie > Katalog souhvězdí

Pegas - Peg - Pegasus

Kulová hvězdokupa M15 Skupina galaxíí - Stephanův
kvintet