***
Štefánikova hvězdárna
observatory.cz > Encykplopedie > Katalog souhvězdí

Střelec - Sgr - Sagittarius

Difuzní mlhovina M20
"Trifid"
Nepravidelná galaxie NGC6822
"Barnardova galaxie"