***
Štefánikova hvězdárna
observatory.cz > eLearning

Lekce zde zveřejňované si v žádném případě nekladou za cíl být komplexním vzdělávacím programem v oboru astronomie. Jedná se o soubor materiálů primárně vytvořených pro potřeby vedení astronomických kroužků a kursů převedený do elektronické podoby. Význam e-Learningu na našich stránkách vidíme spíše v oblasti motivační než jako nástroj pro ucelené studium. Na této stránce budeme také postupem času zveřejňovat zvukové záznamy zajímavých přednášek.

Vybrané lekce z astronomie jsou přístupny zcela zdarma bez předchozí registrace. Každá lekce má formu strukturované obrazově/textové prezentace doplněné o krátký test prověřující pochopení a vstřebání základních dat a principů obsažených v dané lekci. V záhlaví každé lekce je také uvedena věková skupina, pro kterou je lekce určena.

Upozorňujeme, že na veškeré zde nabízené materiály se vztahují autorská práva a jsou elektronicky označeny. Jejich použití bez souhlasu autora je možné pouze pro účely soukromého vzdělávání nikoli jako součást vlastních prezentací nebo výukových materiálů.


Velké planety autor: Lenka Soumarová, Stanislav Poddaný
určeno pro: 2. stupeň ZŠ
Do skupiny velkých planet počítáme planety Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Tyto světy od Země věru odlišné nemají pevný povrch, ale zato mají početné rodiny měsíců a rozsáhlé atmosféry...

Terestrické planety autor: Lenka Soumarová, Stanislav Poddaný
určeno pro: 2. stupeň ZŠ
Země patří spolu s Merkurem, Venuší a Marsem mezi terestrické planety. V porovnání například s Jupiterem to jsou tělesa menší, s vyšší průměrnou hustotou a pevným povrchem. Obíhají ve vnitřní části sluneční soustavy a oproti velkým planetám nemají prstence ani velké rodiny měsíců...

Obloha na astronomických mapách autor: Jindřiška Majorová
určeno pro: 2. stupeň ZŠ
Na obloze je pouhým okem možné najednou spatřit až 6000 hvězd, pokud by ovšem polovinu oblohy nezakrývala Země. Proto lidé, aby se na obloze snáze orientovali, pojmenovali souhvězdí - výrazné skupiny hvězd, které ve svých představách spojovali do tvaru zvířat, lidí nebo bohů...

Slunce autor: Jindřiška Majorová
určeno pro: 2. stupeň ZŠ
Slunce je centrální těleso sluneční soustavy a je doslova životadárnou hvězdou, bez níž bychom nemohli existovat. Svoji energii získává díky termonuklárním reakcím probíhajícím v jádře. Sluneční soustavu ovlivňuje gravitačně, ale také ji zaplavuje zářením i nabitými částicemi...

Jupiter autor: Jindřiška Majorová
určeno pro: 2. stupeň ZŠ
Největší planeta sluneční soustavy, Jupiter, je mrazivý svět, který se ani zdaleka nepodobá Zemi. Je to planeta, která vyzáří více energie, než obdrží od Slunce a jejíž počet měsíců jde do desítek...

Venuše autor: Jindřiška Majorová
určeno pro: 2. stupeň ZŠ
Seznámení s druhou planetou Sluneční soustavy - Venuší. Planetou, která je Zemi velikostí nejpodobnější, ale na jejímž povrchu panují podmínky v pravdě pekelné. Světem, který dlouhá tisíciletí neviděl přímý paprsek Slunce a kde i ty nejdokonalejší kosmické sondy vydrží pracovat pouhých několik desítek minut.