***
Štefánikova hvězdárna
observatory.cz > Encykplopedie > Obtočnová souhvězdí

Obtočnová souhvězdí


Fotografie:
Galaxiem M81
Soví mlhovina
Galaxie M101
Planetární mlhovina "Kočičí oko"

Souhvězdí obtočnová, též nazývaná cirkumpolární, nezapadají do klasického dělení podle ročních dob, neboť se nacházejí v části oblohy, která je u nás viditelná po celý rok - jinak řečeno nikdy nezapadají.

K nejznámějším z nich a bezpochyby k nejznámějším souhvězdím vůbec patří souhvězdí Velké medvědice se svojí částí, lidově zvanou "Velký vůz". Velký vůz je složen ze 7 nejjasnějších hvězd Velké medvědice z nichž každá má dokonce své jméno. Velký vůz je také základní pomůckou k nalezení další orientačně významné hvězdy: Polárky.

Polárka se nachází v blízkosti severního světového pólu, což se projevuje především tím, že během noci ani během roku nemění svoji polohu a ostatní hvězdy okolo ní zdánlivě rotují. Proto také byla odpradávna (zejména před vynálezem kompasu) používána k orientaci a navigaci, neboť relativně velice přesně vytyčovala severní směr. Jako hvězda však není kromě své polohy nijak zvlášť významná.

Polárku na obloze nalezneme pětinásobným prodloužením spojnice zadních kol Velkého vozu. Polárka samotná je sice součástí souhvězdí Malého medvěda avšak ten k jejímu nalezení svou nevýrazností příliš nepřispívá.

Ve Velkém vozu lze také spatřit jednu z nejznámějších dvojhvězd na obloze Alcor a Mizar, které lze snadno rozlišit i pouhým okem. V dalekohledu pak u Mizaru zjistíme další dvě složky a použitím speciálních metod se ukázalo, že celá soustava je dokonce šestihvězdou. Dalším zajímavým objektem je například dvojice galaxíí nacházející se u hlavy Velké medvědice - M81 a M82

Dalším výrazným obtočnovým souhvězdím je Kasiopeja se svým nezaměnitelným tvarem "w", pod jejímž levým ramem lze snadno nalezení dvojice otevřených hvězdokup chí a h. Ty jsou snadno pozorovatelné pouhým okem a ačkoli už "územně patří" do zimního souhvězdí Persea, Kasiopeja poslouží k jejich nalezení lépe. Neozbrojeným okem lze rozpoznat dva mlhavé obláčky, dalekohled pak odhalí desítky až stovky hvězd. V souhvězdí Kasiopeji se také nachází zbytek po výbuchu supernovy v roce 1572, kterou ve svých záznamech zmiňuje Tycho Brahe. Hvězda byla výbuchem bezezbytku rozprášena a na jejím místě je dnes slabá mlhovina pozorovatelná jen velkými dalekohledy.