***
Štefánikova hvězdárna
observatory.cz > Encykplopedie > Sluneční soustava

Venuše

Venuše je druhou planetou v pořadí od Slunce a spolu s Merkurem patří k tzv. vnitřním planetám, tj. planetám obíhajícím blíže ke Slunci než naše Země a tedy uvnitř její dráhy. Podobně jako Merkur a Mars je i Venuše planetou terestrickou. Pro naši Zemi je Venuše druhým nejbližším větším kosmickým tělesem (po Měsíci) a i na obloze je po Slunci a Měsíci nejjasnějším objektem. V době největšího jasu je možné ji spatřit pouhým okem i během dne.

Podobně jako v případě Merkuru je Venuše nejlépe pozorovatelná v obdobích kolem své největší elongace. Na rozdíl od Merkuru se ale Venuše úhlově vzdaluje od Slunce podstatně více (až 47°), takže v maximální výchylce může zapadat více než 4.5 hodiny po Slunci, nebo vycházet o stejnou dobu dříve. Podle momentálního místa na obloze je pro nás Venuše buď Večernicí nebo Jitřenkou.

Svými rozměry (průměrem, hustotou, hmotností) se Venuše velmi podobá naší Zemi, a proto byla až do šedesátých let minulého století považována za sesterskou planetu. Hustá atmosféra znemožňuje pozorovat vlastní povrch planety a tak dlouhou dobu nebyly o fyzikálních podmínkách na povrchu prakticky žádné informace. Dokonce i doba rotace planety byla nezjistitelná. Teprve výzkum pomocí kosmických sond ukázal, že obě tělesa se propastně odlišují.

Kosmické sody Věněra, které přistály na povrchu planety zjistily, že vlivem skleníkového efektu je zde teplota blízká 500°C a asi stokrát hustší atmosféra ve srovnání se Zemí se skládá převážně z oxidu uhličitého. Hustotě atmosféry odpovídá i obrovský tlak na povrchu planety. Vrstva mraků sahající až do výšky 70 km obsahuje kapičky kyseliny sírové. Na Venuši nebyla nalezena prakticky žádná voda.

Povrch Venuše podrobně zmapovala kosmická sonda Magelan prostřednictvím radarových měření. Ukázalo se, že na poměrně mladém geologickém povrchu je řada kaňonů, hor, pohoří a zejména aktivních sopek. Podmínky na povrchu planety prakticky znemožňují přímý výzkum člověkem, a proto nelze předpokládat, že by sem byly vypraveny kosmické stanice s lidskou posádkou.

Venuše ze sondy
 
Fáze Venuše v malém dalekohledu
Základní data:
Vzdálenost od Slunce108.2 mil. km
0.7 a.j.
Hmotnost4.9 x 1024 kg
0.82 hmot Země
Rovníkový průměr12104 km
0.95 průměru Země
Doba rotace243 dní
Doba oběhu224.7 dní
Povrchová teplota482 °C