***
Štefánikova hvězdárna
observatory.cz > Encykplopedie > Obloha dnes > Čas

Čas

Běžný čas, který používáme ve svém normálním životě je odvozen od pohybu Slunce po obloze - je nazýván Sluneční čas. V astronomii se ale často používá také Hvězdný čas. Sluneční den je definován jako doba mezi dvěma průchody Slunce místním poledníkem (jihem). Tento, tzv. sluneční den, je o cca. 4 minuty delší než den hvězdný. Hvězdný den je dobou, za kterou se Země otočí o 360 stupňů okolo své osy (vzhledem k hvězdám). Rozdíl je dán tím, že během dne (=jedné otáčky) se Země pohne o cca. 2,5 milionu kilometrů na své oběžné dráze okolo Slunce, takže opětovné "přiklonění" ke Slunci trvá o něco déle než je vlastní 1 otáčka (viz. animace).

Rozdíl se nasčítá během roku na přesně jeden den ... Země tedy vykoná ročně 365 otáček vůči Slunci a 366 vůči hvězdám (365 vzhledem ke Slunci + 1 oběh). Proto se Sluneční a hvězdný čas sejdou pouze jednou za rok.