***
observatory.cz
Štefánikova hvězdárna online
pro
Dnes zavřeno
Počasí: Právě pozorujeme:
počasí
 
pozorování
(nepozoruje se)

Pořady na hvězdárně

Čas hvězd a mandragor

Druhá polovina 16. a počátek 17. století je zcela výjimečným obdobím v českých dějinách. V čase, kdy Luther ostře odmítl Koperníkovy názory, kdy kalvinisté upálili v Ženevě přírodovědce Miguela Serveta a stejně tak naložili katolíci v Římě s Giordanem Brunem, v Praze bylo možno svobodně vědecky pracovat a publikovat. Mimořádně významnou roli sehrála rudolfínská doba i v dějinách astronomie. V roce 1599 přichází do Prahy Tycho Brahe, nejvýznamnější astronom a pozorovatel druhé poloviny 16. století, a o rok později přijímá jeho pozvání i Johannes Kepler, vynikající matematik a teoretik. Na základě Tychonových pozorování objevil Kepler tři základní zákony o pohybu planet, z nichž dva publikoval v Praze roku 1609 ve slavném díle Astronomia Nova.

 

"Je také třeba vzít v úvahu, které místo bych si chtěl vyvolit ke svému pobytu. Praha je vhodná pro má studia, je tam čilý styk národů." Johannes Kepler, Rozvaha o pobytu v Čechách, 1600

pro dospělé délka 30 min
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy
Praha Zřizovatel hl.m.Praha
Statut Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy
Veřejné zakázky

Kudyznudy