***
observatory.cz
Štefánikova hvězdárna online
pro
Dnes zavřeno
Počasí: Právě pozorujeme:
počasí
 
pozorování
(nepozoruje se)

Pořady na hvězdárně

Astrohrátky

Program pro naše nejmenší návštěvníky, kteří se v jeho průběhu formou her a pohybových aktivit poprvé seznámí se Sluncem, Měsícem i planetami. Součástí programu je též pozorování velkým dalekohledem (za příznivého počasí) a prohlídka interaktivní výstavy. To vše pod vedením odborného lektora a přizpůsobené dětem ve věku 4 až 7 let.

více >>
[60 min.]   Pro děti, MŠ

Čas hvězd a mandragor

"Je také třeba vzít v úvahu, které místo bych si chtěl vyvolit ke svému pobytu. Praha je vhodná pro má studia, je tam čilý styk národů." Johannes Kepler, Rozvaha o pobytu v Čechách, 1600

více >>
[30 min.]   Pro dospělé

Do blízkého a vzdáleného vesmíru

Přehledový pořad shrnuje soudobé poznatky o sluneční soustavě a seznámí studenty s hvězdami, hvězdokupami i mlhovinami, jež se nacházejí v naší Galaxii. Zavede je i do miliardy světelných let vzdáleného vesmíru a dozví se o jeho vzniku.

více >>
[30 min.]   Pro dospělé a mládež, 9. tř. ZŠ a 1.-4. roč. SŠ

Experimenty s kapalným dusíkem

Jak se mění vlastnosti hluboce zmrazených materiálů? Kolikrát zmenší podchlazený balónek svůj objem? Je polití tekutým dusíkem nebezpečné? Co udělá LED dioda zchlazená na -196 stupňů? A konečně, proč získávají materiály při nízkých teplotách vlastnosti supravodiče a mohou levitovat v magnetickém poli? Na tyto a další otázky odpovíme během živé přednáškové šou.

více >>
[60 min.]   Pro dospělé a mládež, 6. - 9. roč. ZŠ, 1.-4. roč. SŠ

Geologie planet

Unikátní audiovizuální pořad zaměřený na prezentaci aktuálních poznatků a projevů geologických procesů na Zemi a planetách Sluneční soustavy. Studenti se seznámí se vznikem planet Sluneční soustavy, s vulkanickou činností a vznikem pohoří na Zemi a planetách s pevným povrchem. Pořad se dotýká i důsledků ničivých vln tsunami, otázek vzniku života na Marsu a okolností, které doprovázely vyhynutí dinosaurů před 65 miliony lety.

více >>
[45 min.]   Pro dospělé a mládež, 1.-4. roč. SŠ

Hledá se Země

Pořad o hledání planet u cizích hvězd a případném inteligentním životě na nich.

více >>
[43 min.]   Pro dospělé

Jak šla kometka do světa

Pohádka o tom, jak odvážná kometka zachránila malého Pluta před ďábelským Algolem. Dále zde vystupují parádivé Plejády, moudré Slunce i pozemští hvězdáři. Přestože se jedná o pohádku, aktéry tohoto příběhu můžeme na obloze skutečně najít.

více >>
[20 min.]   Pro děti, 2. a 3. třída

Lety ke hvězdám

Fantastický vesmírný výlet začíná na planetě Zemi, odkud bude startovat kosmická raketa, ve které děti navštíví nejen všechny planety sluneční soustavy, ale i objekty vzdáleného vesmíru, hvězdokupy, mlhoviny a cizí galaxie. Při zpáteční cestě se dozví něco o vzniku vesmíru.

více >>
[30 min.]   Pro děti, 6.-7. třída

Měsíc - Sen a skutečnost

Pořad věnovaný našemu nejbližšímu kosmickému souputníkovi a zároveň jedinému tělesu kromě Země, na kterém stanul člověk.

více >>
[25 min.]   Pro dospělé a mládež, 9. tř. ZŠ a 1.-4. roč. SŠ

Mystérium hvězdy betlémské

Ve vánočně laděném pořadu se vydáme za poselstvím hvězdy Betlémské a pokusíme se poodhalit její tajemství.

více >>
[40 min.]   Pro dospělé a mládež, 9. tř. ZŠ a 1.-4. roč. SŠ

Na výlet do vesmíru

Dětem při vesmírné hře pomáhá veselý kosmický cestovatel, který jim také poskytuje základní informace o sluneční soustavě, hvězdách, hvězdokupách, mlhovinách i vzdálených galaxiích. více >>
[25 min.]   Pro děti, 3.-4. třída

Největší z obrů

Pořad o Jupiteru, největší planetě Sluneční soustavy doplněný za jasného počasí jeho pozorováním dalekohledy hvězdárny.

více >>
[21 min.]   Pro dospělé

O kouzelné pastelce – Ťulda a hvězdy

[27 min.]   Pro

Pán prstenců

Pořad o Saturnu, nejkrásnější planetě Sluneční soustavy doplněný za jasného počasí jeho pozorováním dalekohledy hvězdárny.

více >>
[22 min.]   Pro dospělé

Petr a Pavla na jaře

Petr a Pavla stojí pod jarní noční oblohou a čekají na východ Měsíce. A jelikož Měsíc nechce vyjít v tu samou dobu jako den před tím (což zcela nepochybně dělá naschvál), tak mají spoustu času povídat si o tom, co všechno je na jarní obloze vidět.

více >>
[30 min.]   Pro mládež a všechny, kteří se mladí cítí

Petr a Pavla v létě

Příběh o výpravě pod širák, která málem skončila špatně hned na začátku, ale nakonec ji nepřekazili ani indiáni, ani meteority a pod hvězdnou oblohou snad došlo i na splněná přání.

více >>
[30 min.]   Pro mládež a všechny, kteří se mladí cítí

Petr a Pavla v zimě

Příběh o malém výletě mrazivou přírodou až tam, kde se hvězdy třpytí na sněhových vločkách, Býk s blechou na zádech útočí na Oriona a mlhoviny se zdají blíž než hřející kamna.

více >>
[30 min.]   Pro mládež a všechny, kteří se mladí cítí

Planeta žen

Pořad o Venuši, po Měsíci nejjasnějším objektu noční oblohy, doplněný za jasného počasí jeho pozorováním dalekohledy hvězdárny.

více >>
[17 min.]   Pro dospělé

Povídání o Měsíčku

To vám byl jednou krejčí Jehlička, který měl za úkol pro Měsíček ušít šaty. A jak to dopadlo, když Měsíc vypadá jednou jako rohlíček a jindy je kulatý jako míček? To všechno se děti dozvědí v pásmu současně s tím, jakým způsobem vznikají fáze, co to jsou krátery a jak to vypadalo, když po Měsíci chodili lidé. více >>
[30 min.]   Pro děti, 2.-3. třída

Povídání o Sluníčku

Proč se střídá den a noc? Co je to vlastně Slunce a jak je doopravdy velké? To se děti dovědí v krátkém pásmu, uváděném přístupnou formou, odpovídající dané věkové kategorii.

více >>
[10 min.]   Pro děti, MŠ a 1. tř. ZŠ

Prague astronomical

[30 min.]   Pro

Prahou astronomickou

Procházka po památkách souvisejících s tisíciletou historií astronomie v Praze. Zvláštní pozornost je věnována zlaté době rudolfínské astronomie, kdy v Praze působili Tycho Brahe a Johannes Kepler, z jejichž spolupráce vzešly základy nové astronomie. Bohatý výčet astronomických památek, mj. např. pražský orloj a Klementinum je zasazen vždy do konkrétních historických souvislostí.

více >>
[30 min.]   Pro dospělé

Rosetta

[25 min.]   Pro

Tajemství Vesmíru

Jak vesmír funguje? Jaké základní fyzikální jevy jej utvářejí? Pořad má společný dvacetiminutový úvod, ke kterému si můžete volně vybrat z následujících desetiminutových bloků: závěrečná stádia hvězdného vývoje (neutronové hvězdy, černé díry, ...), kosmologie (vznik a vývoj vesmíru), vznik hmoty, pozemské dalekohledy, vesmírné dalekohledy.

více >>
[45 min.]   Pro dospělé

Time zero

Pořad shrnující dnešní znalosti o vzniku vesmíru a jeho dalším vývoji. Divákovi se představí nejen současné teorie vesmíru jako celek ale i pohled do světa částic a experimentů v laboratoři CERN.

více >>
[35 min.]   Pro Dospělí

Universe Near and Distant

[30 min.]   Pro

Vesmír a světlo

Základní informace o světle, jeho vlastnostech a hlavním zdroji - Slunci - to je náplň pořadu, který žáky seznámí i s některými optickými přístroji a optickými zákony. Vysvětlí též fáze Měsíce a příčiny vzniku zatmění. Stručně se zmíní i o historických pozorovacích přístrojích. více >>
[35 min.]   Pro děti, 7. třída

Země jako planeta

Proč je Země kulatá? Co je to gravitace? Jaký je rozdíl mezi hvězdami a planetami? Jak vypadá sluneční soustava? Nejen na tyto otázky odpoví pořad, který je koncipován podle zkušeností s výukou dětí této věkové kategorie.

více >>
[30 min.]   Pro děti, 4.-6. třída
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy
Praha Zřizovatel hl.m.Praha
Statut Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy
Veřejné zakázky

Kudyznudy